Stress Coaching

At være stressramt kan være yderst invaliderende, og stresssymptomer bør tages meget alvorligt. Statistikkerne (Link) taler sit tydelige sprog.

Stresscoaching kan anvendes både forebyggende og afhjælpende. Det er bedste at starte en stresscoaching før stressen bliver alvorlig. Men det er også muligt at starte en stresscoaching efter en sygemelding, for hurtigst muligt at blive rask igen og til at blive hjulpet tilbage på arbejdet.

Er du stresset ?

Ofte er det dine familie, venner eller kollegaer der gør dig opmærksom på at du er stresset Får stressen lov at tage over påvirker det din energi, din evne til at fokusere samt dit humør i en negativ retning. Du kan også opleve at stress manifesterer sig i kroppen som f.eks. hovedpine, hjertebanken, hyperventilation m.m. men, heldigvis behøver det ikke at være sådan.

Stresscoaching er en speciel type coaching hvor coachen støtter dig henimod først at genfinde din ro i sindet, for dernæst at klæde dig på til at tackle de situationer som tidligere har fungeret som stressfaktorer.

Stresscoaching forløb

Der findes intet kvik-fix paa din stress situation, hvorfor også vores samarbejde typisk strækker sig over 8-10 sessioner, og nogle har brug for yderligere sessioner. Jeg er certificeret stresscoach og tager udgangspunkt i din situation samt dine behov, og sammensætter et stresscoaching forløb derefter. Vi arbejder på, at du får mere overskud, både fysisk og psykisk, samt på at du får din hverdag til at hænge sammen. Og endelig arbejder vi på, at du får et velfungerende liv.

Stresscoachingen gives altid af en certificeret stresscoach der har specialiseret sig i at hjælpe mennesker med stress. Jeg har selv været stressramt, og kender til følelesen af at være invalideret af en usynligt "fjende",samt frustration og angsten ved ikke vide om man "kommer tilbage".

Tag hånd om din stress, før den tager hånd om dig.

Stress er efterhånden en folkesygdom, og flere og flere bliver ramt. Stress kan ramme alle, Stress invaliderer og slår ihjel. Ifølge Statens Institut for Folkesundhed, Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø vurderer at kan man i dag relatere 1 ud 6 dødsfald til stress, så tag hånd om din stress inden den tager hånd om dig. Med ovenstående alvorsord i mente, så behøver det ikke at være sådan. Dvs. du kan arbejde på at enten undgå stress, eller reducere de stress symptomer vi allere har.