Selvværd & trivsel

Trivsel betyder alt.

Ordet 'trivsel', ofte brugt flæng, som ofte overfladisk diffus beskrivelse på Trivsel er en forudsætnign for at have det godt fysisk, psykisk og socialt.

Værdier

Du har værdier og idealer og med stor sansynlighed har du ikke tidligere artikuleret dine værdier, ej heller beskrevet dem i nogen form. Typisk manifisterer dine værdier sig først tydelig når du handler i konkflikt med dem. At handle i konflikt med sine værdier kan, på sigt, give store problemer.

Hvordan navigerer vi så ?

Værdier, selvværd og trivsel hænger uløseligt sammen, og en del af arbejdet med din coach vil være at afdække dine værdier og idealer. Gennem dette arbejde bliver du bevidst om dine værdier, og vil genfinde evnen og ressourcerne til at handle i tråd med dine værdier.